SUOMEN KEITTIÖMESTAREIDEN MYÖNTÄMÄT KUNNIAJÄSENYYDET


SUOMEN KEITTIÖMESTAREIDEN MYÖNTÄMÄT KUNNIAJÄSENYYDET

 

Suomen Keittiömestarit voivat nimittää kunniajäsenyyksiä. Kunniajäsenet saavat kaulaansa mitalin sinisessä nauhassa. Kunniajäsenillä on mahdollisuus osallistua yhdistyksen tapahtumiin, mutta heillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Kunniajäsenyyksiä on kolmen tasoisia. Kultainen ja hopeinen kunniajäsenyys tulee valtakunnan tasoiseksi ilman alueellisen jäsenyhdistyksen jäsenyyttä.
Pronssiselle kunniajäsenelle osoitetaan myös alueyhdistys kotipaikakseen. Kunniajäsenyyksiä myönnetään erittäin vaativin perustein,sillä ne halutaan pitää ammattikunnan arvoikkaimpana huomion osoituksena sen hyväksi tehdystä työstä. Kunniajäsen tulee saamaan jäsenpostia sekä jäsenlehden.

KULTAINEN kunniajäsenyys myönnetään henkilölle, joka on suuresti vaikuttanut kansallisella tasolla maamme ruokakulttuurin kehittämiseen sekä toiminut ammattikunnan hyväksi. Henkilö voi olla ministeri, kansliapäällikkö tai pääjohtaja.

HOPEINEN kunniajäsenyys myönnetään henkilölle, joka on suuresti vaikuttanut kansallisella tasolla maamme ruokakulttuurin kehittämiseen sekä toiminut ammattikunnan hyväksi. Henkilö voi olla virkamies, johtaja tai muuten merkittävä persoona.

PRONSSINEN kunniajäsenyys myönnetään henkilölle, joka on suuuresti vaikuttanut alueellisella tasolla maamme ruokakulttuurin kehittämiseen sekä toiminut ammattikunnan hyväksi. Henkilö voi olla kunnan- tai kaupunginjohtaja, virkamies, johtaja tai muuten merkittävä persoona.

Kultaisen ja hopeisen kunniajäsenyydet myöntää Suomen Keittiömestarit ry:n hallitus. Pronssisen kunniajäsenyyden myöntää alueyhdistys SKM:n hallituksen suostumuksella.
KULTAISET KUNNIAJÄSENYYDET

Juha Korkeaoja; Kultainen kunniajäsenyys. Entinen maa- ja metsätalousministeri on merkittävästi vaikuttanut ruokakulttuuri-kohdan saamiseen hallitusohjelmaan, ollut vaikuttamassa SKM:n saaman valtiontuen kaksinkertaistumiseen. (Luovutettu Porissa Pohjoismaisen maa- ja metsätalousministeri kokouksen juhlapäivällisen yhteydessä 28.6.2007)

Sirkka-Liisa Anttila; Kultainen kunniajäsenyys. Toimiessaan  maa- ja metsätalousministerinä on eduskuntavuosien aikana toiminut yhdyshenkilönä SKM:n ja talousvaliokuntien, eduskunnan päättäjien ja ministerien välillä. Hän on auttanut luomaan nykyiset hyvät suhteet moniin päättäviin tahoihin. (Luovutettu Porissa Pohjoismaisen maa- ja metsätalousministeri kokouksen juhlapäivällisen yhteydessä 28.6.2007)

Michael Hornborg; Kultainen kunniajäsenyys. MTK:n puheenjohtajana toimiessaan on vaikuttanut merkittävästi monissa SKM:lle tärkeissä rahoitusratkaisuissa, ollut viemässä positiivista viestiä ammattikunnastamme Suomessa ja Brysselissä. (Luovutettu Turussa MTK:n 90- vuotisjuhlien yhteydessä 30.6.2007)

HOPEISET KUNNIAJÄSENYYDET

Leena Packale`n; Hopeinen kunniajäsenyys. MTK:n eläkkeelle siirtynyt tiedotuspäällikkö on toiminut SKM:n toimintaa neuvovana ja tukevana henkilönä viimeisten vuosien aikana. Hänen vuosikymmenien työnsä on kehittänyt maamme ruokakulttuuria merkittävästi mm. laatuketjujen ja lähiruokaprojektien kautta. (Luovutettu Turussa MTK:n 90- vuotisjuhlien yhteydessä 30.6.2007)

Essi Laamanen: Hopeinen kunniajäsenyys. SKM:n tiedotuspäällikön tehtävissä vaikuttanut merkittävästi sekä Suomessa että ulkomailla suomalaisen keittiömestarin positiiviseen näkymiseen. Pyyteettömällä ja ahkeralla työllään luonut hyvät suhteet SKM:n yhteistyökumppaneihin, valtiovaltaan, Pohjoismaisiin Keittiömestareihin (NKF) ja Maailman Keittiömestarien liittoon (WACS:iin.(Luovutetty Lahdessa SKM:n syysvuosikokouksessa 8.11.2008)