UUTISET

Kutsu Suomen Keittiömestarit ry:n 2018 vuosikokoukseen

 

Aika: lauantai 10.2.2018  klo 11.15

Paikka:Joensuun konservatorio
Rantakatu 31, 80200 Joensuu

Valtakirjojen tarkastus ennen kokouksen alkua

1.kokouksen avaus

2.valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa

3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus edelliseltä vuodelta

5.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille

6.käsitellään muut hallituksen tai yksityisen jäsenen esille tuomat asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n ja 24 §:n määräykset sekä yhdistyksen säännöt

7.kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Skm face 1